Leaderboard Search

*Mandatory

Behtar India Campaign: School Report Card

How the behtar india campaign’s point system works and what winners get when they win? Click here to know.

The Shriram Millennium School

SCHOOL NAME BRANCH CITY STATE REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
The Shriram Millennium School Noida Noida Uttar Pradesh 17 37
STAGE 1: BEHTAR SWASTHYA TOTAL MONEY COLLECTED: 47175 POINTS: 77
STAGE 2: BEHTAR SWACHHATA - POINTS: -
STAGE 3: BEHTAR VATAVARAN TOTAL SAPLINGS PLANTED: - POINTS: -
TOTAL POINTS: 77
NAME OF THE STUDENTS CLASS POINTS REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
Avnee Saraogi 7 27000 8 21
Harshit Gupta 5 6000 46 92
HARSH KEDIA 4 2240 108 212
Siddharth Rajpal 4 700 440 636
Tusha Karnani 8 600 451 655
Sana Soni 6 600 451 655
RHEA KRISHNAN 4 500 539 769
Akshat Aggarwal 11 500 539 769
Pratyusha A J 8 500 539 769
Akshaya Pai 7 300 593 859
Nakshatra Paul 7 300 593 859
Akshat Kumar 6 300 593 859
TARINI DAS 8 300 593 859
Aisha Abraham 5 300 593 859
Arnav Mangla 8 300 593 859
Pratikaditya Das 11 300 593 859
Nia Purohit 6 300 593 859
Siya Sharma 7 300 593 859
Ashwini Pai 4 300 593 859
Gazal Gupta 11 300 593 859
Vrishti Joshi 6 200 787 1146
Rahini Jain 4 0 - -
Purvaiya Kapoor 4 0 - -
Eesh 8 0 - -
Eesh Goel 8 0 - -
Paridhi Bansal 8 0 - -
Paridhi Bansal 8 0 - -
Madhav Dacha 6 0 - -
Aarav Singh 2 0 - -
Kbir V Pandey 6 0 - -
Pratham Syal 8 0 - -
Yuvan Sharma 8 0 - -
Vikram 4 0 - -
Saanvi Saxena 6 0 - -
Sabreen 8 0 - -
Tarika Bhise 4 0 - -
Aditya Bhise 6 0 - -
Nishthha Bhargava 8 0 - -
Pavani Gupta 8 0 - -
Ansh Goyal 6 0 - -
AARUSH ADIL KHAN 6 0 - -
Kabir Vijeshwar 6 0 - -
Mukund Aggarwal 9 0 - -
Stuti Kumar 8 0 - -
Paridhi Bansal 8 0 - -
Shubhashree Mishra 5 0 - -
Mohini Chandra 7 0 - -
Mayank Chandra 5 0 - -
Kashvi Gulati 6 0 - -