Leaderboard Search

*Mandatory

Behtar India Campaign: School Report Card

How the behtar india campaign’s point system works and what winners get when they win? Click here to know.

The Shriram Millennium School

SCHOOL NAME BRANCH CITY STATE REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
The Shriram Millennium School Noida Noida Uttar Pradesh 10 26
STAGE 1: BEHTAR SWASTHYA TOTAL MONEY COLLECTED: 96280 POINTS: 126
STAGE 2: BEHTAR SWACHHATA - POINTS: 150
STAGE 3: BEHTAR VATAVARAN TOTAL SAPLINGS PLANTED: - POINTS: 170
TOTAL POINTS: 446
NAME OF THE STUDENTS CLASS POINTS REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
Avnee Saraogi 7 27000 15 33
Ansh Goyal 6 7000 58 94
Harshit Gupta 5 6000 67 105
HARSH KEDIA 4 2240 141 189
YASHVI GUPTA 4 2235 142 190
Siddharth Rajpal 4 700 267 285
Sana Soni 6 600 291 295
Tusha Karnani 8 600 293 295
Akshat Aggarwal 11 500 315 300
Chittarth Dhingra 8 500 319 300
Pratyusha A J 8 500 336 300
RHEA KRISHNAN 4 500 337 300
Aisha Abraham 5 300 388 323
Akshat Kumar 6 300 390 323
Akshaya Pai 7 300 391 323
Arnav Mangla 8 300 401 323
Ashwini Pai 4 300 404 323
Gazal Gupta 11 300 414 323
Nakshatra Paul 7 300 429 323
Nia Purohit 6 300 431 323
Pratikaditya Das 11 300 433 323
Siya Sharma 7 300 447 323
TARINI DAS 8 300 451 323
Kashvi Gulati 6 300 467 323
Saanvi Saxena 6 300 471 323
Vrishti Joshi 6 200 632 333
AARUSH ADIL KHAN 6 0 757 353
ANANYA MISHRA 7 0 829 353
Aarav Singh 2 0 967 353
Aditya Bhise 6 0 1131 353
Ananya Mishra 7 0 1303 353
Eesh 8 0 2131 353
Eesh Goel 8 0 2132 353
Kabir Kapur 6 0 2599 353
Kabir Vijeshwar 6 0 2600 353
Kbir V Pandey 6 0 2702 353
Madhav Dacha 6 0 2960 353
Mayank Chandra 5 0 3071 353
Mohini Chandra 7 0 3130 353
Mukund Aggarwal 9 0 3160 353
Nishthha Bhargava 8 0 3356 353
Paridhi Bansal 8 0 3458 353
Paridhi Bansal 8 0 3458 353
Paridhi Bansal 8 0 3458 353
Pavani Gupta 8 0 3484 353
Rahini Jain 4 0 3793 353
Sanskriti 12 0 4207 353
Shubhashree Mishra 5 0 4433 353
Stuti Kumar 8 0 4535 353
Tarika Bhise 4 0 4690 353
Vikram 4 0 4945 353
Yuvan Sharma 8 0 5086 353
Pratham Syal 8 0 6018 353
Purvaiya Kapoor 4 0 6050 353
Sabreen 8 0 6148 353