Leaderboard Search

*Mandatory

Behtar India Campaign: School Report Card

How the behtar india campaign’s point system works and what winners get when they win? Click here to know.

NAVRACHANA INTERNATIONAL SCHOOL, VADODARA

SCHOOL NAME BRANCH CITY STATE REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
NAVRACHANA INTERNATIONAL SCHOOL, VADODARA - Vadodra Gujarat 3 26
STAGE 1: BEHTAR SWASTHYA TOTAL MONEY COLLECTED: 800 POINTS: 51
TOTAL POINTS: 51
NAME OF THE STUDENTS CLASS POINTS REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
AABIR SARKAR 6 300 7 107
Aabir Sarkar 6 300 7 107
Rajit Singh 6 200 12 152
Aaryan Shah 7 0 - -
Manasvi Jagtap 7 0 - -
Aadi Shah 7 0 - -
Prachi Desai 7 0 - -
Medha Sarwate 6 0 - -
Prisha 7 0 - -
Arkit Ray 6 0 - -
Piya Chag 6 0 - -
Yash Balwani 7 0 - -
Kartikaysinh Parmar 7 0 - -
Arnav Patra 7 0 - -
Krish Surti 7 0 - -
Ishaan Trehan 6 0 - -
Samarth Saluja 6 0 - -
Vanshika 6 0 - -
KRISH PRITESH RAMANI 6 0 - -
Dev Pratap Ram 7 0 - -
Yug A Mandavia 6 0 - -
Akanksha Panda 8 0 - -
Trishla Shah 7 0 - -
VRISHIN AMRISH RUGHANI 6 0 - -
Harshita Khiyani 8 0 - -
Bansari Hitesh Patel 6 0 - -
Devanshi Santosh Modi 4 0 - -
Karthik Saraf 6 0 - -
Vanshi Mehta 8 0 - -
Jainam Santosh Modi 8 0 - -
Aayush Hemal Mewada 8 0 - -
Medhansh Shekhawat 8 0 - -
Heli Acharya 7 0 - -
Priya Katariya 8 0 - -
Ruhani Lokhandwala 8 0 - -
Prachi Prasad 8 0 - -
Aniyora Shankar 8 0 - -
Saanvi Chawla 8 0 - -
Pakhi Saxena 8 0 - -
Zoran Lalani 6 0 - -
Arsh Parvez 6 0 - -
Vaidehi Khandelwal 8 0 - -
Dhruti Shah 8 0 - -
Anjali Subramaniam 7 0 - -
Anjali Subramaniam 7 0 - -
Bhumik Shah 6 0 - -
Dhruv Kotak 8 0 - -
Mt Heeranj Ashok Gupta 4 0 - -
Moksh Avasthi 8 0 - -
Sarthak Gupta 6 0 - -
Mitali Sharma 8 0 - -
Shanay Shah 8 0 - -
KARTIK SANGHVI 6 0 - -
Ved Patel 7 0 - -
Harshita Mukesh Khiyani 8 0 - -