Leaderboard Search

*Mandatory

Behtar India Campaign: School Report Card

How the behtar india campaign’s point system works and what winners get when they win? Click here to know.

HVB GLOBAL ACADEMY

SCHOOL NAME BRANCH CITY STATE REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
HVB GLOBAL ACADEMY - MUMBAI Maharashtra 4 34
STAGE 1: BEHTAR SWASTHYA TOTAL MONEY COLLECTED: 300 POINTS: 50
TOTAL POINTS: 50
NAME OF THE STUDENTS CLASS POINTS REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
Harsh Dani 9 300 7 107
Aryan Sanap 7 0 - -
Rohin Pithwa 10 0 - -
ARSHIL AZIM 10 0 - -
Param Mishra 7 0 - -
Raj Shah 11 0 - -
Dev Shah 10 0 - -
Mridul Saraf 9 0 - -
Deepika Bhattacharya 7 0 - -
Hetvi Doshi 9 0 - -
Manav Modi 7 0 - -
Dev Kamleshkumar Jogani 9 0 - -
AKSHAT MEHTA 7 0 - -
Kanchi Shah 9 0 - -
Krish SHAPARIA 7 0 - -
Harsh Dani 9 0 - -
Suraj Bandekar 8 0 - -
Harshit Kapadia 9 0 - -
PRINCY BALAR 9 0 - -
Punam Sand 9 0 - -
Animesh 7 0 - -
Aman Somani 8 0 - -
Krish Amar Shah 7 0 - -
Moksh Jogani 7 0 - -
Karishma Sanghavi 10 0 - -
Kevin Suresh Vataliya 7 0 - -
Harshit Singhvi 7 0 - -
Shashvi Jain 10 0 - -
Jay Sacheti 7 0 - -
Aryan Sunil Sanap 7 0 - -
Smit Dasani 9 0 - -
HVB Global Academy 9 0 - -
Krushmi Shah 9 0 - -
Krisha Shah 9 0 - -
Aryan Sanap 7 0 - -