Leaderboard Search

*Mandatory

Behtar India Campaign: School Report Card

How the behtar india campaign’s point system works and what winners get when they win? Click here to know.

Delhi Public School Bangalore South

SCHOOL NAME BRANCH CITY STATE REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
Delhi Public School Bangalore South Kanakapura Main Road Bengaluru Karnataka 5 18
STAGE 1: BEHTAR SWASTHYA TOTAL MONEY COLLECTED: 149500 POINTS: 180
STAGE 2: BEHTAR SWACHHATA - POINTS: 170
STAGE 3: BEHTAR VATAVARAN TOTAL SAPLINGS PLANTED: 300 POINTS: 150
TOTAL POINTS: 500
NAME OF THE STUDENTS CLASS POINTS REGIONAL RANK ALL INDIA RANK
Abhyudaya Singh 6 5605 41 111
Saanvi Kaul 8 2500 83 177
Sphoorti Tembad 6 2100 99 200
Samruddh 6 700 150 285
Ankith Arun Aswath 7 470 170 303
Aaditya Sanjeev 7 0 288 353
Aadya Upadhya 8 0 289 353
Abhigyan 7 0 314 353
Adit Sundriyal 6 0 325 353
Akshay Desu 7 0 362 353
Akul Avinash 9 0 367 353
Aman A Shastry 6 0 375 353
Anika Babel 9 0 399 353
Anika Praveen 6 0 400 353
Arnav 7 0 448 353
Avaneesh Kumar 7 0 476 353
Chaitra Kiran 7 0 501 353
Chaitra Kiran 7 0 501 353
Chhavi Baldota 7 0 507 353
DISHA H JAIN 7 0 515 353
Dhruv Bafna 9 0 538 353
Dhruv Prashanth 6 0 539 353
Eshe Gandhi 9 0 557 353
ICIRI SANTOSH 6 0 618 353
Jaivardhan Bhola 7 0 644 353
Karan Kothari 7 0 677 353
Karthik 5 0 678 353
Karthik 7 0 678 353
Karthikeya 7 0 680 353
Lohit Surya 7 0 726 353
Maanya 6 0 745 353
Meetha Jain 6 0 772 353
Mohammed Ariyaan 6 0 780 353
NEHA S RAO 7 0 791 353
NeelBaldota 5 0 811 353
Neerav Jain 6 0 812 353
Nidhi Nagavi 7 0 819 353
Nihal 8 0 822 353
Pakshal Jain 7 0 858 353
PranV Mehta 8 0 878 353
Pranav Bharadwaj 8 0 880 353
REET 8 0 907 353
RONAK M GANDHI 8 0 909 353
Risha Jha 5 0 934 353
SHIKHAR SRIVASTAVA 12 0 981 353
Sahil Kurambhatti 8 0 1004 353
Sai Harshith S 7 0 1005 353
Samyukth Prashanth Bharadwaj 7 0 1011 353
Shyamak Rath 7 0 1072 353
Snehansu Nag 8 0 1084 353
Srijan 7 0 1098 353
Suniksha Priya D S 7 0 1119 353
Ujwal Itemise BY 8 0 1173 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Vishesh Kedia 8 0 1218 353
Gnyaneshwar 8 0 1322 353
Hiya 7 0 1334 353
Shakthi 7 0 1501 353